Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Generelt

Tema

- Brann
- Alle tjenester A-Å

Beskrivelse

Brann- og feiervesenet skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg så ofte det er behov for det. Hvis du har installert et nytt ildsted eller gjort store endringer på et eksisterende ildsted, må du melde fra til kommunen.

Brannvesenet sørger for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Feiing og tilsyn utføres etter følgende hyppighet:
År 1: Feiing
År 2: Feiing
År 3: Feiing
År 4: Tilsyn
År 5: Feiing
År 6: Feiing
År 7: Feiing
År 8: Tilsyn

Målgruppe

Eiere av bygninger med pipe

Kriterier/vilkår

Det er bygningseierens ansvar å sørge for sikker adkomst til og på taket. Er feieren avhengig av løs stige for å komme opp på taket, skal eieren sørge for at stige er tilgjengelig. 

Pris for tjenesten


Gebyrer vann, avløp, renovasjon og feiing

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Serviceerklæring

___

Regelverk

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se også brann- og eksplosjonsvernloven § 11 Brannvesenets oppgaver og forskrift om brannforebygging § 17.

Lover

Brann- og eksplosjonsvernloven

Forskrifter

Forskrift om brannforebygging

Forskrifter

Veiledning til forskrift om brannforebygging
___

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Eiere av helårsbolig med pipe/ildsted som er registrert i kommunens eiendomsregister, vil automatisk bli kontaktet. Du får vanligvis  varsel om feiing eller tilsyn i postkassen din dagen før. Hvis tidspunktet ikke passer, kan du avtale et nytt tidspunkt med feieren. Hvis det ikke er klargjort for feiing (enten ved at noen er til stede, stige er lagt frem eller det på annen måte er gitt klar beskjed om at det kan feies), vil feiingen ikke bli utført. Hvis du ikke har gjort ny avtale mens feieren er i området, må du regne med å vente til neste runde. Ta derfor kontakt med feieren snarest mulig!

Søknaden sendes til

Østre Toten kommune Postboks 24 2851 Lena

Saksbehandling

Feieren skal vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten eller atkomsten. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi deg en skriftlig tilbakemelding med frist for å rette eller frist for å gi tilbakemelding om når retting blir gjort. Tilsynsmyndigheten kan gi de nødvendige pålegg hvis dette ikke skjer.

Klagemulighet

Er du ikke fornøyd med de tjenestene feiervesenet utfører, så ta kontakt med kommunen. Klageinstans for vedtak som er truffet av brannsjefen, er kommunens egen klagenemnd.

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:
Brannvesenet
Telefon:
61141500
Nettadresse:
http://www.ostre-toten.kommune.no
Postadresse:
Postboks 24, 2851 Lena
Besøksadresse:
Brannstasjonen, Lena

Andre opplysninger

Dato oppdatert
2016-01-15 13:53
Gyldig til
2020-12-15