Priser/gebyrer - Feie- og tilsynsgebyr

Priser inkl. merverdiavgift.

Opprettet 17. februar 2013, 13:50 av Øivind Skogli
Oppdatert 8. januar 2018, 07:32
Feie- og tilsynsgebyr
Grunnlag Gebyr
Årsgebyr pr. pipe (selvkost) 583,-
Feiing av fritidsbolig per pipe 583,-
Kamerakontroll av skorstein/pipe 1051,-
Fresing av skorstein/pipe 1431,-
Fjerning av fugl i pipe/ildsted 1051,-
Fjerning av fuglereir i pipe 1051,-
( Skriv ut Skriv ut