Farlig avfall

Generelt

Tema

- Alle tjenester A-Å
- Renovasjon

Beskrivelse

Kommunen skal sørge for at det finnes mottak der du kan levere farlig avfall. Sørg for at emballasjen er tydelig merket med opplysninger om innholdet. Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller skade på mennesker og dyr.

Eksempler på farlig avfall fra husholdninger er:

  • Rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer
  • Oppladbare batterier (egen returordning) 
  • Maling, lim, lakk, løsemidler og spraybokser som inneholder farlige stoffer
  • Asbestholdige materialer 
  • PCB-holdige isolerglassruter (egen returordning) 
  • Impregnert trevirke
  • Ulike elektroniske og elektriske produkter (egen returordning)

 

Målgruppe

Husholdninger og virksomheter med mindre mengder farlig avfall

Kriterier/vilkår

Kommunens plikt begrenser seg til å motta inntil 400 kg farlig avfall per år per avfallsbesitter. I tillegg har kommunen plikt til å motta inntil 500 kg PCB-holdige isolerglassruter per år per avfallsbesitter.

Pris for tjenesten

For husholdninger er det gratis å levere farlig avfall. Renovasjonsavgiften dekker dette. Virksomheter må betale gebyr når avfallet leveres.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Tømmekalender

Partnere

GLT-avfall

http://www.glt-avfall.no/

aaa

Serviceerklæring

___

Regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste, se avfallsforskriften kap. 11. Vedlegg 1 til kapittel 11 definerer hvilke avfallstyper som er farlig avfall.

Forskrifter

Avfallsforskriften
___

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Alle husholdninger har fått utlevert en rød plastbøtte med lokk for spesialavfall. Disse tømmes årlig i henhold til Tømmekalenderen.

Spesialavfall kan også leveres på GLT-avfalls gjenvinningsstasjon på Krabyskogen.

Åpningstider:
Tirsdag 13.00 - 19.00
Torsdag 09.00 - 15.00
Lørdag 09.00 - 14.00

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:
Teknisk drift
Telefon:
61141500
Epost:
postmottak@ostre-toten.kommune.no
Postadresse:
Postboks 24, 2851 Lena
Besøksadresse:
Krabyskogen industriområde

Andre opplysninger

Dato oppdatert
2016-01-15 13:53
Gyldig til
2020-12-15