Familievernkontoret

Generelt

Tema

- Helse
- Annet
- NAV
- Barneverntjenesten

Beskrivelse

Familievernkontoret gir deg eller dere tilbud om behandling og rådgiving når det er vansker eller kriser i familien. Du kan ta direkte kontakt med et familievernkontor og alle ansatte har taushetsplikt. Samtaleterapi for par og familier er det vanligste tilbudet. Familievernkontoret tilbyr også kurs og gruppeopplegg om aktuelle familie- og samlivstemaer. Familievernkontoret utfører obligatorisk mekling 

  • ved samlivsbrudd for ektepar eller samboere med barn under 16 år
  • når foreldre som ikke bor sammen ønsker rettssak om foreldreansvar, barnets/barnas bosted eller samvær

Det finnes familievernkontor i alle fylker. De er enten statlige eller kirkelige, men er underlagt det samme lovverket og godkjennes alle av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Pris for tjenesten

Tilbudet er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Familievernkontoret Gjøvik Familievernkontor, Region: øst Fylke: Oppland Postadresse: Strandgt. 17 A Postnummer: 2815 Poststed: Gjøvik Telefon: 61 14 05 80 Telefaks: 61 14 05 81 E-post: familievernkontoret.gjovik@bufetat.no

Finn nærmeste familievernkontor
aaa

Serviceerklæring

___

Regelverk

Se spesielt barnelova § 51 Kven skal møte til mekling og ekteskapsloven § 26 Mekling mv. 

Lover

Barnelova
Ekteskapsloven
Familievernkontorloven
___

Praktiske opplysninger

___

Andre opplysninger

Dato oppdatert
2016-01-15 13:53
Gyldig til
2020-12-15