Eventyråsen barnehage

Styrer:
Vigdis Engen Holmstad
Guro Bakke

Adresse:
Krabyskogvegen 643
2848 Skreia

Telefon:
61 16 83 43

E-post:
post@eventyraasen.no

Åpningstider:
06.30-16.45

Visjon:
"Et godt sted å være"

Les mer på barnehagens hjemmeside!

( Skriv ut Skriv ut