Etablererprøven for serveringsvirksomhet

Beskrivelse

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven). Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. 

Etablererprøven er en flervalgsprøve. Du vil få 90 minutter til å besvare den. For å få bestått prøve må 40 av 50 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon.

Målgruppe

Daglig leder i virksomhet som har eller søker om serveringsbevilling

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Læremateriell til etablererprøven for serveringsvirksomhet - VINNs nettbutikk
Etablererprøven i serveringsloven - endring av lovlige hjelpemidler
Orientering om etablererprøven (rundskriv)

Lover

Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 5 Krav om etablererprøve
Forskrift om etablererprøve for daglig leder av serveringssted

Tjenesten oppdatert: 28.12.2016 10:41