båndtvang_600x338

Ekstraordinær båndtvang for hunder

Grunnet ekstraordinære forhold for viltet, med mye løs snø og periodevis streng kulde, innføres ekstraordinær båndtvang for hunder i hele Østre Toten kommune.

Opprettet 19. januar 2018, 12:58
Oppdatert 19. januar 2018, 13:00

Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hunder i Østre Toten kommune 2018:

Fastsatt av rådmannen i Østre Toten 19. januar 2018 med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr 74 om hundehold, § 6 annet ledd bokstav f.

§ 1

Grunnet ekstraordinære forhold for viltet, med mye løs snø og periodevis streng kulde, innføres ekstraordinær båndtvang for hunder i hele Østre Toten kommune. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt slik at de ikke kan jage eller skade vilt.

§ 2

Forskriften gjelder alle hunder, unntatt politi- og lavinehunder i tjeneste og under trening, samt ettersøkshund i bruk på såret eller sykt vilt.

§ 3

Kommunen kan for særlige formål, eller avgrensede områder dispensere for bruk av løs hund i de områder som omfattes av denne forskrift.

§ 4

Enhver kan oppta hund som er løs i strid med denne forskriften. Hunden skal leveres til hundeholderen, dersom denne er til stede. Hvis hunden ikke blir levert til hundeholderen, skal den snarest leveres til politiet. For øvrig gjelder Hundelovens § 10 for opptak og behandling av løse hunder.

§ 5

Grunneier, noen som opptrer på dennes vegne, eller jakt- og fangstberettigede kan avlive en hund ved direkte angrep på hjortevilt, likevel ikke en hund som er i aktiv bruk som ettersøkshund etter sykt eller såret vilt.

§ 6

Overtredelse av denne forskriften kan straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. hundeloven § 28.

§ 7

Denne forskrift trer i kraft 19. januar 2018 og gjelder inntil 1. april 2018 da den ordinære båndtvangen inntrer. Kommunen kan, dersom forholdene tilsier det, oppheve forskriften med umiddelbar virkning.

( Skriv ut Skriv ut