Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt

Generelt

Fra 2014 blir det innført eiendomsskatt i Østre Toten kommune.

Beskrivelse

Å kreve overtakst vil si at du klager over skattetaksten. Skattetaksten er den verdien huset/eiendommen er satt til, og som danner grunnlaget for beregning av eiendomsskatt. Skattetaksten skal settes til eiendommens alminnelige omsetningsverdi.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen.

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Lover

 

Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) § 3
Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) § 8A-3

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kravet om overtakst skal være skriftlig og leveres til eiendomsskattekontoret innen seks uker etter at skattelisten er lagt ut.

Saksbehandling

Overtakstnemnda behandler krav om overtakst (klage over skattetakst).

Kontakt oss:

Per André Rjaanes

Kontor: 61 14 15 52
Mobil: 901 99 536
E-post: post@ostre-toten.kommune.no

Tjenesten oppdatert: 28.12.2016 10:28