Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt

Generelt

Fra 2014 ble det innført eiendomsskatt i Østre Toten kommune.

Beskrivelse

Du kan søke om å få betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt. Det skal foreligge særlige grunner.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen.

Relaterte linker:

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Saksbehandling

Avgjørelsen om betalingsutsettelse fattes av skatteoppkreveren.

Kontakt oss:

  • Bente Løvaas Olsen - telefon 61 14 15 34

Tjenesten oppdatert: 28.12.2016 10:27