Forsiden/Til høring/Offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Kolbu kirkegård

Melding om vedtak.

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres det at kommunestyret, i møtet den 15.03.2017, vedtok detaljreguleringsplan for Kolbu kirkegård. Planen legger til rette for utvidelse av kirkegård med parkeringsplasser.

Se planen i PlanDialog.

Planen kan også sees i servicetorget på rådhuset.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9. Eventuelle klager må fremmes skriftlig, og sendes til Østre Toten kommune, Pb 24, 2851 Lena, eller pr. e-post til postmottak@ostre-toten.kommune.no. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato.

Du kan også benytte deg av uttalelsesfunksjonen nedenfor til å sende klage.

 


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Tips en venn Skriv ut