Den kulturelle spaserstokken

Kvalitative gode og varierte kulturtiltak for eldre ved hjelp av profesjonelle utøvere.
 

Målet for Den kulturelle spaserstokken er å legge til rette for økt samarbeid mellom kultur- og omsorgssektoren, slik at det kan utvikles gode kunst-og kulturprosjekter for eldre lokalt innenfor et mangfold av sjangere og uttrykk.

Østre Toten mottar statlige midler til arbeidet med Den kulturelle spaserstokken. Arbeidet er organisert via en programkomitee` bestående av representanter fra Eldrerådet, kommunens bo- og servicesentra, kulturskole og kulturkontor. Det praktiske arbeidet utføres fra kulturkontoret.

Østre Toten har satset på endel arrangementer kun for beboere på institusjonene (primærarena), og noen åpne arrangementer for alle kommunens eldre.
Det utarbeides et program pr. halvår.

 

.

 

( Skriv ut Skriv ut