Del undringen

Diskuter undringen med en kollega og/eller be om en samtale med lederen din.  Slike samtaler kan skje uten hinder av taushetsplikten.

Linker:

Opprettet 18. november 2013, 14:15 av Øivind Skogli
Oppdatert 24. april 2017, 14:41
( Skriv ut Skriv ut