Del undringen

Diskuter undringen med en kollega og/eller be om en samtale med lederen din.  Slike samtaler kan skje uten hinder av taushetsplikten.

Linker:

( Skriv ut Skriv ut