Du er her: Forsiden
Plansje - mennesker utenfor helse- og omsorgssenteret

Bygging av nytt helse- og omsorgssenter

Etter evaluering av fire tilbydere er Backe Oppland AS innstilt som beste tilbyder i forhold til tildelingskriteriene. Når karenstiden er ute kan det bli inngått avtale med innstilte leverandør, og oppføringen av nye Labo kan starte.

Østre Toten kommune har vedtatt å bygge nytt helse- og omsorgssenter der tidligere Labo bo- og servicesenter var lokalisert. Det nye senteret skal erstatte sykehjemmet og Kapp bo- og servicesenter. Bygget skal stå ferdig innen 1.1.2020.

Prosjektet har i perioden fra juni 2017 til 11. september 2017 vært ute på anbud som en generalentreprise. Fire tilbydere ble kvalifisert. Alle disse tilbyderne var innenfor den økonomiske rammen på 622 millioner kroner inklusiv merverdiavgift. Kommunens lånebehov er beregnet til 323,7 millioner kroner.

( Skriv ut Skriv ut