BU-midler

BU-midlene er etablert for blant annet å støtte næringsutvikling på, eller i tilknytning til, gardsbruk. Godt planlagte og gjennomarbeidete planer har lett for å få støtte. I planlegginga kan vi hjelpe til med våre kunnskaper og kontakter.

Vi minner om at du kan søke om bygdeutviklingsmidler til mange formål i landbruket. Innen tradisjonelt jord- og hagebruk kan det gis støtte til restaurering/bygging av fjøs.

Søknadsfrist er som før 31.oktober.

Til utvikling og etablering av tilleggsnæringer kan det gis støtte til: 

Etablererstipend til å forberede og etablere ny virksomhet. Dette kan omfatte:     
       1) utviklingsfasen: direkte utgifter og bruk av egen tid til å finne ut om en ide er riktig å satse på 
       2) etableringsfasen: mindre investeringer, markedsføring med mer.

Investeringer, nødvendige påkostninger som kreves for å etablere lønnsom tilleggsnæring. 
Her er det ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.
 

( Skriv ut Skriv ut