Borgerlig vielse

Generelt

Stortinget har vedtatt lovendringer i ekteskapsloven. Fra 1. januar 2018 overføres borgerlig vielse fra tingretten til kommunen.

Hvem har vigselsmyndighet?
Ordfører og varaordfører har vielsesmyndighet direkte etter loven. Kommunestyret delegerer i tillegg vielsesmyndighet i Østre Toten kommune til rådmannen selv og kommunalsjefene.

Hvilke lokaler kan benyttes?
Ordførers kontor benyttes til vielser. I de tilfellene hvor det benyttes andre lokaler enn ordførers kontor, må brudefolkene selv bestille og betale leie av lokaler, samt gjøre egen avtale med lokal vielsesmyndighet.

På hvilke dager kan vi gifte oss?
Vielser i Østre Toten kommune gjennomføres på fredager i tidsrommet 12.00 – 16.00 med unntak av juli måned.
 
Dette må du gjøre
Det første som må gjøres før en bestiller vielse, er å sørge for at diverse egenerklæringer, forlovererklæringer og attester fylles ut. Skjemaene sendes folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Folkeregisteret foretar så en prøving av om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt.

Lenke til folkeregisteret (Skatteetaten) med oversikt over skjema.

Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder. Det vil si at vielse må finne sted i løpet av disse fire månedene. Alle spørsmål knyttet til prøvingsattest må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Prøvingsattest
Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder. Det vil si at vigsel må finne sted i løpet av disse fire månedene. Alle spørsmål knyttet til prøvingsattest må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Ta kontakt med oss
Ønsker du å bestille borgerlig vielse fra 1. januar 2018 kan du kontakte oss på én av følgende måter:

* Ringe vårt servicetorg på telefon 61 14 15 00

* Henvende deg på servicetorget på rådhuset på Lena

* Sende e-post: postmottak@ostre-toten.kommune.no.

Lovforarbeidene finnes i Prop. 91 L (2016-2017), kapittel 3 og Innst. 376 L (2016-2017).

Tjenesten oppdatert: 17.11.2017 10:25