Bilstønad

Beskrivelse

Hvis du ikke kan benytte offentlige transportmidler som følge av sykdom, skade eller lyte, kan du ha rett til bilstønad.

Relatert link:

Tjenesten oppdatert: 27.12.2016 12:28