Østre Toten folkebibliotek

Østre Toten folkebibliotek

Østre Toten folkebibliotek flyttet i begynnelsen av 2003 inn i nytt bygg på Lena, og har samme inngang som til rådhuset. Ved flyttingen ble Østre Toten folkebibliotek og skolebiblioteket ved Lena videregående skole slått sammen.

Biblioteket har egen hjemmeside.

( Skriv ut Skriv ut