Barnehage

Barnehagene

Østre Toten kommune har seks kommunale og seks private barnehager.

Det er et felles mål for alle barnehagene å skape et trygt oppvekstmiljø for barna

Selv om barnehagene har ulike driftsformer, arbeides det på flere plan for å skape et helhetlig barnehagetilbud i kommunen. Sammen byr de på et mangfold!

Det gjennomføres felles opptak til alle barnehagene. Alle som fyller ett år innen utgangen av oktober måned, har lovfestet rett til barnehageplass.

Under forutsetting av Stortingets behandling av lovforslaget vil barn født i november 2016 ha rett til barnehageplass fra november 2017. Dette forutsetter at det er søkt innen fristen 1. mars.

Søke barnehageplass

På barnehageportalen kan du søke om barnehageplass. Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars. 

Endre barnehageplass

På barnehageportalen kan du søke om å endre plass, størrelse eller og si opp barnehageplass. 

Redusert foreldrebetaling

Søknadsskjema - redusert foreldrebetaling i barnehage. Søknadfrist for hele barnehageåret er 1.juni. Frist for søknader gjennom året er 15 i hver måned og blir behandlet med virkning påfølgende måned.

Priser/gebyrer

Oversikt over priser og satser for kommunale barnehager. 

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål om barnehagene 

 

 

Kontaktinformasjon 

Barnehagesjef: Malin Iversen - malin.iversen@ostre-toten.kommune.no

Postadresse:

Postboks 24
2851 Lena

Besøksadresse:

Rådhusgata 20
2850 Lena

For å være helt sikker på at din e-post blir behandlet raskest mulig, oppfordrer vi deg til å bruke denne adressen: postmottak@ostre-toten.kommune.no elller benytte deg av kontaktskjemaet. Meldingen går til vårt postmottak.

 

 


( Skriv ut Skriv ut