Barnehage

Barnehagene

Østre Toten kommune har seks kommunale og seks private barnehager.

Det er et felles mål for alle barnehagene å skape et trygt oppvekstmiljø for barna. Selv om barnehagene har ulike driftsformer, arbeides det på flere plan for å skape et helhetlig barnehagetilbud i kommunen. Sammen byr de på et mangfold!

Søk barnehageplass 

Søknadsfrist er 1. mars. Nytt barnehageår starter 1. august. Oppstart i løpet av august, evt. når barnet fyller 1 år i løpet av perioden september-november Jf. Lov om barnehager.

Alle barnehagene i Østre Toten har samordnet opptak.

De som søker etter 1. mars er med i supplerende opptak, som er opptak etter hvert som plasser blir ledige i barnehagene, gjennom barnehageåret. 

Søk barnehageplass her

 

Når har du rett til barnehageplass? 

Barn som fyller ett år innen utgangen av august 2018, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november 2017, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Er barnet født etter november 2017?

Barn født etter november 2017 vil etter dagens regler ha rett til barnehageplass fra august 2019. 

Skoletilhørighet – nærskoleprinsippet

De gamle skolekretsene er ikke førende for hva som er nærskolen for det enkelte barn i vår kommune. Opplæringslovens bestemmelser om nærskole gjelder.

Les mer om nærskoleprinsippet her

Oppsigelse og endring av barnehageplass

På barnehageportalen kan du endre og si opp barnehageplassen. 

Redusert foreldrebetaling

Søknadsskjema - redusert foreldrebetaling i barnehage. Søknadfrist for hele barnehageåret er 1.juni. Frist for søknader gjennom året er 15. i hver måned og blir behandlet med virkning påfølgende måned.

Priser/gebyrer

Oversikt over priser og satser for kommunale barnehager. 

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål om barnehagene 


( Skriv ut Skriv ut