Barnehage

Barnehagene

Østre Toten kommune har seks kommunale og seks private barnehager.

Det er et felles mål for alle barnehagene å skape et trygt oppvekstmiljø for barnaSelv om barnehagene har ulike driftsformer, arbeides det på flere plan for å skape et helhetlig barnehagetilbud i kommunen. Sammen byr de på et mangfold!

Opptak 

Alle barnehagene i Østre Toten er med i samordnet opptak. Søknadsfrist ved hovedopptaket er 1. mars. Nytt barnehageår starter 1. august. Oppstart for nye barn blir i løpet av august, evt. når barnet fyller 1 år i løpet av perioden september-november Jf. Lov om barnehager.

Søker etter 1. mars er med i suplerende opptak.

Når har du rett til barnehageplass ? 

Er barnet født før 1 desember  2016?

Barn som fyller ett år innen utgangen av november 2017 har lovfestet rett til plass i hovedopptaket 2017.

Søker du i hovedopptaket og har rett til plass må ønsket oppstartdato være senest

  • 31. august 2017 dersom barnet fyller ett år i august
  • 30. september 2017 dersom barnet fyller ett år i september
  • 31. oktober 2017 dersom barnet fyller ett år i oktober
  • 30. november 2017 dersom barnet fyller ett år i november

Er barnet født etter november 2016?

Hvis barnet er født etter november vil barnet etter dagens regler ha rett til barnehageplass i neste års hovedopptak, det vil si august 2018. Du kan søke om barnehageplass tidligere, men barnet er da med i suplerende opptak uten rett til plass. 

Søke barnehageplass

På barnehageportalen kan du søke om barnehageplass. Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars

Oppsigelse og endring av barnehageplass

På barnehageportalen kan du endre og si opp barnehageplassen. 

Redusert foreldrebetaling

Søknadsskjema - redusert foreldrebetaling i barnehage. Søknadfrist for hele barnehageåret er 1.juni. Frist for søknader gjennom året er 15 i hver måned og blir behandlet med virkning påfølgende måned.

Priser/gebyrer

Oversikt over priser og satser for kommunale barnehager. 

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål om barnehagene 

 

 

 

 


( Skriv ut Skriv ut