Priser/gebyrer - Barnehage

Satser for kommunale barnehager pr. måned

Plass Pris barn 1 Pris barn 2 Pris barn 3
100 % plass 2730- 1911,- 1365,-
80 % plass 2594,- 1816,- 1297,-
60 % plass 2048,- 1434,- 1024,-


Merk:

  • Ekstradag: 310,-
  • Barnehagene har ulike satser for matpenger.
  • Det er maksimalpriser på foreldrebetaling, og som kommunestyret vedtar.
( Skriv ut Skriv ut