Du er her: Forsiden / Aktuelt
Norges lover

Arbeidsrettsdom

Den 23. juni 2016 avsa Høyesterett en dom der temaet var grensen mellom arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet.

En kvinne som var avlaster i eget hjem og støttekontakt for samme bruker ble av rettens flertall klassifisert som arbeidstaker.

Dommen tok ikke stilling til om det skal foretas etterbetaling. Eventuelt i hvilken grad det må foretas etterbetaling i denne type saker, vil bero på en konkret vurdering på bakgrunn  av eventuelle krav som fremmes i den enkelte kommune. Det er ikke slik at Høyesteretts dom utløser noen automatisk etterbetalingsplikt.

 

( Skriv ut Skriv ut