Arbeidsgiverkontroll og -veiledning

Generelt

Tema

- Annet
- Alle tjenester A-Å

Beskrivelse

Skatteoppkrever kontakter arbeidsgivere/firmaer for å utføre regnskapskontroll og gi veiledning innenfor områdene lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og pliktig innberetning. Nyetablerte virksomheter bør selv ta kontakt for å få informasjon og veiledning.

Målgruppe

Arbeidsgivere og firmaer

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Skatteetaten
aaa

Serviceerklæring

___

Regelverk

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se skattebetalingsloven § 5-13 Kontroll av arbeidsgivere

Lover

Skattebetalingsloven
___

Praktiske opplysninger

Søknaden sendes til

Østre Toten kommune Postboks 24 2851 Lena ___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:
Økonomiavdelingen
Telefon:
61141500
Epost:
postmottak@ostre-toten.kommune.no
Postadresse:
Postboks 24, 2851 Lena

Andre opplysninger

Dato oppdatert
2016-01-15 13:53
Gyldig til
2020-12-15