Du er her: Forsiden / Aktuelt
Over 50 personer møtte opp på møtet

Åpent møte på Skreia

I overkant av 50 personer bidro på det åpne møtet på kulturhuset 10. februar om kommunedelplan for Skreia og kommuneplanens arealdel med tema Starum.

Det var et stort engasjement for utvikling av Skreia både med hensyn til arbeidsplasser og bosetting.

Skal ubrukte og urealiserte industriområder gjøres om til byggeområder for bolig? Skal det være bolig/industri eller landbruk på Brustuen? Skal Kværnum tas i bruk til boligformål? Hvor strenge krav skal stilles til forretning ut mot gateplan – langs Kvennomslinna og Totenvegen? 

Starum – Norsk hestesenter, Sivilforsvaret

Hvordan sikre arbeidsplasser og virksomheten på Starum?

Hvilken virksomhet er ønskelig i de sentrale områdene på Starum? Hvilke rammer skal gjelde for utvikling av private eiendommer.

Vi ser fram til å motta mange gode innspill innen fristen 18. februar. Innspill kan sendes inn via PlanDialog.

( Skriv ut Skriv ut