Du er her: Forsiden / Aktuelt
Sju personer sitter og diskuterer rundt et bord

Åpent møte på Kapp

Ca. 50 personer møtte opp og bidro til et vellykket møte med gode diskusjoner og mange gode innspill.

Mandag 9. februar var det åpent møte på Kapp melkefabrikk om kommunedelplan for Kapp (tema nytt område for dagligvare) og kommuneplanens arealdel (tema Nordlia).

De frammøtte var med og diskuterte:

  • Er det behov for en bedre tomt for en dagligvareforretning i Kapp? Hvor skal denne ligge?
  • Skal det utvikles et nytt hytte-/bolig-/friluftsområde ved Mjøsa i Nordlia?
  • Skal det bygges ny barnehage i Nordlia? Hva er riktig tomtevalg?

Vi håper på mange gode innspill til varsel om oppstart.

Innspill kan sendes via PlanDialog.

( Skriv ut Skriv ut