Du er her: Forsiden / Aktuelt
Bråtebrenning

Åpen brenning - bråtebrenning med mer

I kommunestyret 4. april 2013 ble det vedtatt å åpne for brenning av halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall fra og med 15. mars til 31. mai, fram til klokka 19.00 på kvelden.

Dersom det ikke fører til brannfare, eller alvorlige helseplager, har du lov å brenne:

  • Halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall i perioden 15. mars til 31. mai. Det skal ikke gis melding til kommunen før brenning. Rent ubehandlet trevirke kan brennes i samme periode.
  • Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokt.
  • Den som brenner er ansvarlig hvis brenning kommer ut av kontroll.
  • Brenning av rydningsvirke på setervoll og beite, samt brenning av floghavre, kan gjøres året rundt. Det samme gjelder nedbrenning av miljøsanerte bygninger som et ledd i brannøvelse for brannvesenet og sivilforsvaret.

Brenning på lørdager, søndager og offentlige fridager er ikke tillatt. Det er forbudt å brenne etter klokka 19.00.

Relatert link:

 

( Skriv ut Skriv ut