Du er her: ForsidenAnsattliste
Navn Tittel Telefon

PP-tjenesten

Audny Lunde Spesialpedagog 468 93 767
Christine Coventry Dahl Spesialpedagog 468 62 537
Hilde Leonardsen Konsulent 468 33 451
Inger Jahre Saksbehandler 468 41 657
Kari Nordeng Fauchald Saksbehandler/logoped 906 86 427
Karin Lien Sekretær 61141601
Liz-Natalie Holt Iversen Saksbehandler 948 79 516
Åsa Artelius Leder 947 81 903