Du er her: ForsidenAnsattliste
Navn Tittel Telefon

Grunnskole - Stange skole

Aasmund Sæther Lærer 61141940
Ann-Elin Sletmo Lærer 61141940
Anne Skundberg Rønsen Lærer 61141940
Berit Raddum Bekk Lærer 61141940
Erland Aamodt Lærer 61141940
Espen Bockmann Lærer 61141940
Guri Hval Assistent 61141940
Hege Cecilie Bj Trondal Spesialpedagogisk team 61143240
Heidi Aaeng Berger Lærer 61141940
Heidi Granberg Lærer 61141940
Ida Anita Aas Lærer 61141940
Idun Dalberg Lærer 61141940
Jan Risbakken Lærer 61143240
Kari Myrsveen Fagarbeider 61141940
Kristin Johansen Assistent 61143240
Linda Irene Skjelstad Barnevernpedagog 61141943
Lise-Kari H. Vingebakken Lærer 61141940
Malgorzata Hammerstad Lærer 61141940
Marit Syversen Flesvig Assistent 61141940
Merete Indrelid Haugen Lærer 61141940
Mette Kristin S Gunnerød Daglig leder SFO 61141935
Monica Molland Meisterplass Vernepleier 61143240
Nina Løkkebakken Lærer 61141940
Nina Ulsrud Lærer 61141940
Rita Kjeldstad Hagen Assistent 61141940
Svanhild Larsen Brennhaugen Rektor 61141941
Svein Skjølås Inspektør 61141942
Veronika Åsbakk Lærer 61141940
Åse Rødningsby Lærer 61141940