Du er her: ForsidenAnsattliste
Navn Tittel Telefon

Grunnskole - Kolbu skole

Alexander Dahl Assistent 61141970
Anne Berit Meistad Assistent 61141970
Anne-Marie Andresen Assistent 61141970
Arild Tømmerstigen Rektor 61141971
Bengt Arne Gylder Assistent 61141970
Bitte Aannerud Lærer 61141970
Egil Slåttum Assistent 61141970
Eva Melbye Gjestrum Lærer 61141970
Guro Narum Johnsrud Miljøterapeut 61141973
Hanne Larsbakken Renholder 61141970
Ingeborg Leirdal Assistent 61141970
Ingvild Trovåg Hansen Lærer 61141970
Jan Helge Løvlien Avd.L./uv.Insp/ 61141972
Kajsa Sørum Stikbakke Assistent 61141970
Kent Midteng Lærer 61141970
Kjell André Wiklund Lærer 61141970
Kjersti Drager Barne- og ungdomsarbeider 61141970
Kristoffer Nereng Vernepleier 61141970
Liv Melbye Wechsler Lærer 61141970
May Lis Solheim Assistent 61141970
May Wenche Wangen Assistent 61141970
Mette Stuldalen Eng Lærer 61141970
Mona Lunde Nyquist Lærer 61141970
Nina Brunsberg Lærer 61141970
Nora Britt Thomassen Lærer 61141970
Petter Vikestrand Lærer 61141970
Prayad Fossum Renholder 61141970
Ranveig Glimsdal Lærer 61141970
Reidar Stasviken Lærer Grunnskole - Kolbu skole
Tore Dalberg Lærer 61141970
Tove Bjørklund Sommerstad Lærer 61141970
Tove Helen Hoel Sekretær 61141970
Unni Dysthe Daglig leder SFO 61141978
Åse Mai Leirdal Lærer 61141970