Hjemmetjenesten - ny organisering

Ambulerende hjemmetjeneste - ny organisering

​Mandag 8. januar 2018 vil ambulerende hjemmetjeneste bli organisert på en ny måte.

Opprettet 5. januar 2018, 11:01

Det innføres teamorganisering av tjenesten, og vi får følgende team:

  • Demensteam
  • Kreft/palliasjon/barneteam
  • Tverrfaglig innsats- og rehabiliteringsteam
  • Team praktisk bistand/hjemmehjelp
  • Fire allmennteam

Nattjenesten er i ett team slik det er i dag. Innbyggere i kommunen som får hjemmetjenester er fra samme dato fordelt til ett av de fire allmennteam eller i ett spesialteam. Nye brukere, samt utskrivningsklare pasienter fra sykehus og fra korttids-/rehabiliteringsavdelingen på Østre Toten sykehjem vil først komme til tverrfaglig innsats- og rehabiliteringsteam.

Målet med ny organisering er å få tjenester av bedre kvalitet, større grad av kontinuitet og over tid et færre antall ansatte som følger opp den enkelte bruker.

Omorganiseringen vil føre til at du som bruker av våre tjenester, fra uke 2, kan få besøk av andre ansatte fra hjemmetjenesten enn du tidligere har hatt. Det kan i en overgangsperiode bli flere pleiere å forholde seg til, men det er en løpende kvalitetssikring av endringen.

Det er ingen endring i vedtak på grunn av ny organisering, og våre brukere vil fortsatt få nødvendig hjelp i henhold til lovverket. 

( Skriv ut Skriv ut