Akutt forurensning

Eksempler på akutt forurensning er utslipp fra nedgravde gjødseltanker, utslipp fra gjødselkjellere, kloakkutslipp m.m.

Akutt forurensning skal varsles til brannvakta på telefon nummer 110.

Opprettet 16. november 2011, 09:05 av Øivind Skogli
Oppdatert 7. november 2012, 10:56
( Skriv ut Skriv ut