Akutt forurensning

Eksempler på akutt forurensning er utslipp fra nedgravde gjødseltanker, utslipp fra gjødselkjellere, kloakkutslipp m.m.

Akutt forurensning skal varsles til brannvakta på telefon nummer 110.

( Skriv ut Skriv ut