Du er her: Forsiden
Vei

Aksellastrestriksjoner på kommunale veger 2017

Aksellastrestriksjoner på kommunale veger oppheves mandag 8.mai fra klokken 07.00. 

Med hjemmel i Vegtrafikklovens § 7 blir det fra fredag 7 .april d.å. kl 0700, innført aksellastrestriksjoner på kommunale veger i Østre Toten i henhold til det som er fastsatt i gjeldenede vegliste for teleløsningen. Restriksjonene gjelder inntil disse oppheves ved ny annonsering.

Det er utarbeidet egen vegliste for Østre Toten.

Dispensjoner for aksellast utover det som er fastsatt, vil ikke bli gitt når lasten er delelig.

Evt dispensasjon gis av Statens vegvesen, region øst.

Nærmere informasjon om restriksjonene kan fåes ved å kontakte kommunens servicetorg, tlf..61 14 15 00, Vegmeldingssentralen, tlf.175, eller Statens vegvesen Region øst, tlf.815 22000. 

( Skriv ut Skriv ut