Seniorklubben, Kapp Melkefabrikk

Fabrikkbesøk hos Trosterud-Freno

Tid: torsdag 8. mars 13:00