Demenskafe

Et møtested for personer med demens og deres pårørende. Det blir lagt til rette for en koselig stund med sosialt samvær med servering, musikk og åresalg. Det vil bli gitt info om Nasjonalforeningen for folkehelsen og at det er støttet med TV aksjonsmidler. Samarbeid med Østre Toten sanitetsforening

Arrangør: Østre Toten demensforening
: Bygdestua på Vangen
Tid: tirsdag 14. november 11:00
Annet
https://nb-no.facebook.com/Nasjonalforenin...