Dialog om kunst på forlatte husmannsplasser

DIALOG og KUNSTNERSAMTALE om FORBINDELSER-tre forlatte husmansplasser.
Onsdag 18 oktober kl 18.00
Melkefabrikken Kapp

VELKOMMEN til samtale og oppsummering av årets stedsrelaterte produksjoner på forlatte husmannsplasser. I dialog med billedkunstner Caroline Ho Bich Tuyen Dang og komponist Kjell Samkopf ønsker Toten Kunstforening å samle tanker og refleksjoner rundt årets prosjekt.
Hvis du ikke har fått med deg produksjonene som er vist på husmannsplassene har du denne kvelden mulighet til å få få et innblikk i prosjektet.
VELKOMMEN

Arrangør: Toten Kunstforening
: Melkefabrikken Kapp
Tid: onsdag 18. oktober 18:00
Annet
http://www.totenkunstforening.no