Skogdag

Østre Toten Skogeierlag inviterer Gjøvik-Toten medlemsområde
til skogdag i oktober.
Tema: Aptering, Bulting og Kapping

Program:
 Mathis Lunde, skogbruksleder, innleder kort om temaet
 Mikkel Fønhus, prosjektleder Skogkurs, orienterer om aptering, bulting og kapping; Hvordan få til en optimal økonomisk kapping av tømmerstokken
 Lunde Skog stiller med maskinlag
 Info fra Mjøsen Skog v/ Mathis Lunde
 Det blir grilling og kaffeservering. Ta med stol
Veibeskrivelse: Kjør til Torsætra, fortsett videre utover Gardsjøvegen ca. 3 km
til Brennsetervatnet.

: Brennsetervatnet lodd nr. 3/4
Tid: sndag 22. oktober 12:00
Annet