I Peder Balkes fotspor på Toten

Vi er glade for å kunne invitere til dobbeltomvisning i Peder Balkes fotspor. Mer info ved kontakt kulturkontoret tlf. 611 41500. Turen er inkludert kaffepause før avreise til V. Balke. kr.250,- pr person

Arrangør: Peder Balke-senteret
: Peder Balke-senteret og Vestre Balke
Tid: sndag 2. juli 13:30
Annet