Vandring i Bilitt-området, ca. 4 km

Oppmøte Bilitt mølle
Turledere Per Anton Aaseth og Jon Olav Andersen

Arrangør: ØSTRE TOTEN KOMMUNE
Tid: onsdag 23. august 17:30
Annet