Utetreningsgruppe

Trening ute en time. Lavterskeltilbud.

Arrangør: frisklivssentralen
: Oppmøte utenfor Toten treningssenter, Lena
Tid: torsdag 1. januar
Idrett, mosjon og friluft