Adopsjon

Generelt

Å adoptere betyr å ta til seg et barn som om det var sitt eget. Rettsforholdet til barnets biologiske foreldre faller også bort.

Vi anbefaler de som går med planer om å adoptere å gå inn på hjemmesidene til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Tjenesten oppdatert: 12.01.2017 14:58