Aktiviteter for eldre
Allment
Barne- og ungdomsorganisasjoner
Bil og motor
Forsamlingslokaler
Fritid og Hobby
Handel og næringsliv
Humanitære og ideelle foreninger
Idrett og friluftsliv
Jeger- og fiskerforeninger
Landbruk
Livssynsforeninger
Livsynsforeninger
Musikk
Politiske partier
Ungdomsklubber
Velforeninger
List alle


ADHD Norge Oppland

Bakkeveien 10
2830 Raufoss
Web:www.adhdnorge.no
Kontakt: Kai H. Richardsen

Telefon: 61 19 15 82

Askegård Vel

Meierivegen 22, 2820 Nordre Toten
Kontakt: Are Sundhaugen

Østre Kolbu utmarkslag

Møllerhagenvegen 28, 2847 Kolbu
Kontakt: Ole Christan Kvikstad
Telefon: 951 64 033

Østre Toten Arbeiderparti

Engestore
2849 Kapp
Web:ostretoten.arbeiderparti.no
Kontakt: Mildrid A. Lunden

Telefon: 61 14 32 84

Østre Toten AUF

2850 Lena
Kontakt: Hans Oskar Fossum
Telefon:  

Østre Toten bonde- og småbrukerlag

Brenngutua 120, 2847 Kolbu
Kontakt: Jan Halvorsrud
Telefon: 988 34 645 / 61 16 75 99

Østre Toten bondelag

Laesgutua 14
2850 Lena
Kontakt: Linda Suleng

Telefon: 416 04 060

Østre Toten bygdekvinnelag

Web:www.bygdekvinnelaget.no
Kontakt: Berit Treverket

Telefon: 93455176

Østre Toten Bygdeungdomslag

2848 Skreia
Web:www.otbu.org
Kontakt: Sveinung Elde
Telefon: 906 76 112

Østre Toten Fremskrittsparti

Fagerlundvegen 84
2850 Lena
Web:www.frp.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=5528
Kontakt: Geir Fauchald

Telefon:  916 13 493

Østre Toten Frivilligsentral

Jernbanegata 15
2851
Web:ostretoten.frivilligsentral.no/?pageslug=forside-11345
Kontakt: Anne Beate Bakken

Telefon: 61 14 17 09

Østre Toten gym- og turnforening

Web:otgt.no
Kontakt: Jeanette Langaard

Telefon: 92042062

Østre Toten hagelag

2849 Kapp
Web:www.ostretotenhagelag.blogspot.com
Kontakt: Janne Bang Ner-Kihle

Telefon: 41 30 79 91

Østre Toten Handicaptransport

2850 Lena
Kontakt: Klara Marie Aass
Telefon: 61 16 06 92

Østre Toten Hørselsforening

Rute 011, 2848 Skreia
Kontakt: Halldis Solerød
Telefon: 61 16 33 91

Østre Toten Høyre

Svingen 13, 2848 Skreia
Web:ostre-toten.hoyre.no
Kontakt: Kai Aasen
Telefon: 61 18 90 90 / 61 16 38 04

Østre Toten Helsesportlag

Kontakt: Evelyn S. Veisten

Telefon: 412 09 413

Østre Toten Husflidslag

Kontakt: Kari Sand Kjølseth

Telefon: 905 05 344

Østre Toten idrettspark

Kontakt: Svein Nielsen

Telefon: 61 16 01 02 / 472 55 136

Østre Toten idrettsråd

Web:ostre-toten-idrettsraad.idrettenonline.no
Kontakt: John Skoglund

Østre Toten Jakt- og Fiskeforening, lodd nr. 3

Postboks 90
2851 Lena
Kontakt: Per Erik Halvorsrud

Telefon: 90725805

Østre Toten Jeger- og fiskeforening nr.3 Ungdomsutvalget

2949 Kapp
Kontakt: Vidar Vangen
Telefon: 61 16 95 65

Østre Toten Knivklubb

Kapphøgda, 2850 Lena
Kontakt: Terje Sønsterud

Telefon: 99281862

Østre Toten Kristelig Folkeparti

2847 Kolbu
Kontakt: Anne Kari Hovde

Telefon:  

Østre Toten Musikkråd

Web:www.musikk.no/ostre-toten
Kontakt: Ottar Fjøsne

Telefon: 90968503

Østre Toten pensjonistforening

Starum, 2850 Lena

Østre Toten pensjonistparti

2850 Lena
Kontakt: Per S. Larsen

Telefon: 971 03 200

Østre Toten Røde Kors

Pb 68, 2851 Lena
Kontakt: Grethe Stabekk
Telefon: 61 16 06 07 / 959 05 240

Østre Toten Røde Kors Hjelpekorps

Kontakt: Øistein Hatterud
Telefon: 90578376

Østre Toten Røde Kors Ungdom

2850 Lena
Kontakt: Ann Frida Hatterud
Telefon: 951 82 698

Østre Toten Revmatikerforening

Rise, 2850 Lena
Kontakt: Jorun Wills-Hammer,

Telefon: 924 42 037

Østre Toten Rotaryklubb

2850 Lena
Kontakt: Kai Billy Aasen
Telefon: 901 50 231

Østre Toten Sanitetsforening

2850 Lena
Kontakt: Liv Aass
Telefon: 61 16 04 96

Østre Toten Sanitetsforening - Sanitetsboliger

2849 Kapp
Kontakt: Arnhild Kultom
Telefon: 61 16 93 97

Østre Toten sauebeitelag

Helgestadlinna 57, 2848 Skreia
Kontakt: Kjetil Fangan
Telefon: 958 63 244

Østre Toten Seniordans

Kontakt: Gunvor Kaastad

Telefon: 93836210

Østre Toten Senterparti

2848 Skreia
Web:www.senterpartiet.no/ostre-toten
Kontakt: Kari Røssum

Telefon:  959 13 452

Østre Toten Senterungdom

2850 Lena   
Kontakt: Ole Jonny Bråthen
Telefon:  

Østre Toten Skilag

Web:www.ostre-toten-skilag.no
Kontakt: Magnus Aass

Telefon: 90154362

Østre Toten skogeierlag

2850 Lena
Kontakt: Anne Lise Aass
Telefon: 951 65 448

Østre Toten Skytterlag

Kontakt: Mads Gustav Rødningsby

Telefon: 90567644

Østre Toten Sosialistisk Venstreparti

Bjørsethgutua 106
2850 Lena
Web:www.sv.no/SV-der-du-bor/Oppland/Ostre-Toten
Kontakt: Jørn Grøtberg

Telefon: 61 16 13 71/902 38 826

Østre Toten speidergruppe

Web:ostretoten.speidergruppe.no
Kontakt: Erling Onstein

Telefon: 922 30 497

Østre Toten Storband

Kontakt: Thomas Nygaard

Telefon: 99249695

Østre Toten Utmarkslag

Steindalen 35
2848 Skreia
Kontakt: Anton Hveem
Telefon: 920 66 006

Østre Toten Venstre

Web:www.venstre.no/oppland/ostretoten
Kontakt: Lene Melbye

Badets Venner - Torsdagsdansen

Lena Bad, 2850 Lena
Kontakt: Torill Rimstad
Telefon: 61 16 10 58

Balke barnegospel

Balke Menighetskontor, Totenvegen 820
2848 Skreia
Kontakt: Mona Stensrud Larsen

Telefon: 905 41 870

Balke Hveemsåsen grunneierlag

Fårlundsgutua 116, 2848 Skreia
Kontakt: Eivind Peder Hveem
Telefon: 901 22 308 / 61 16 37 14

Balke menighets eldretreff

2848 Skreia
Kontakt: Marit Lundborg Jacobsen

Balke og Hveem Jordvatningsanlegg

Hågavegen 117, 2848 Skreia
Kontakt: Pål Blekastad
Telefon: 412 43 044 / 61 16 34 61

Balke Pensjonistlag

Veverivegen 15, 2848 Skreia
Kontakt: Aase Hoel
Telefon: 61 16 35 34

Balke Sanitetsforening

Kontakt: Ellen Nina Svellet

Telefon: 971 24 095

Bergseng søndagsskole, Tabor

Kontakt: Kirsten Bakke
Telefon: 45446406

Besøkstjenesten v/Fjellvoll aldershjem

2847 Kolbu
Kontakt: Magnhild Bakke
Telefon: 61 16 76 22

Bilitt Vel

Rute 513, 2848 Skreia
Kontakt: Per Anton Aaseth
Telefon: 61 16 33 33 / 970 45 169

Bjørnsgård hyggetreff

2849 Kapp
Kontakt: Randi Lise Hammersbøen
Telefon: 61 15 92 08

Borglund Vel

2847 Kolbu
Kontakt: Anne Sagstuen Fagervoll
Telefon: 61 16 14 46 / 905 79578

Brukshundklubben Snuta

Vardalsveien 1080, 2822 Bybrua
Kontakt: Wenche Stenvold
Telefon: 61 18 66 18

CISV Oppland

Web:www.no.cisv.org
Kontakt: Tonje Rovik
Telefon: 93294277

CK Toten Tråkk 

Skulerudveien 32
2848 Skreia
Web:www.totentrakk.no
Kontakt: Kari Marie Johansen

Telefon: 98210897

Dagsenteret for eldre

Lena Bad, 2850 Lena

Felles framtid

2849 Kapp
Kontakt:  Sverre Stikkbakke
Telefon: 61 13 54 17

Filadelpia, Lena - Klubben og ungdomsklubben

Kontakt: Noomi Thorsteinshaugen

Telefon: 958 43 200

FK Toten

Web:www.fktoten.no
Kontakt: Jo Solberg

Telefon: 90534390

Folkeakademiet Østre Toten

Web:www.folkeakademiet.no/folkeakademiet_ostre_toten
Kontakt: Hans Otto Glomseth

Telefon: 90110089

Folkeuniversitetet Innlandet

Avd. Mjøsregionen, P.B. 441, 2303 Hamar
Web:www.fuinnlandet.no/kontakt.asp?reg=4
Kontakt:
Telefon: 400 08 330

Foreningen Østre Toten Kulturhus

Rossgutua 3
2848 Skreia
Kontakt: Thomas Nygaard

Telefon: 917 96 744

Foreningen for funksjonshemmed i Østre Toten

2850 Lena
Kontakt: Lise Gunn H. Lystad

Telefon: 977 82 515

Foreningen Norden

2850 Lena
Web:www.norden.no
Kontakt: Arne Birger Nilsen
Telefon: 61 16 04 21

Foreningen Norden Østre Toten

Krabyenga 20
2850 Lena
Kontakt: Arne Birger Nilsen

Telefon: 99513610

Formiddagstreff Tabor

2847 Kolbu
Kontakt: Aslaug Buflaten
Telefon: 61167737

Frelsesarmeen Lena

2850 Lena

Friskus IL

Web:www.friskus-il.no
Kontakt: Sigbjørn Sørlie

Telefon: 92286142

Gjøvik Folkedanslag

Svarthaugen 39, 2817 Gjøvik
Kontakt: Kari Amundsen

Gjøvik og omegn lokallag av Norges Blindeforbund

Kontakt: Runa K. Damgaard

Telefon: 61 17 80 65

Gjøvik og Omegn Modellflyklubb

Web:www.gomfk.com
Kontakt: Tor Heine Bossum

Telefon: 93232182

Gjøvik og omland MS-forening

Helgerudvegen 73 A
2816 Gjøvik
Web:www.ms.no
Kontakt: Vigdis Tomtsveen

Telefon: 970 29 549

Gjøvik og Toten Kajakklubb

Kontakt: Hans Nordby

Telefon: 95278949

Gjøvik og Toten Selvhjelpsgruppe

lL. Lians veg 17, 2830 Raufoss
Kontakt: Bjørn Gravdah
Telefon: 61 19 35 05 / 61 15 22 31

Gjøvik og Toten sportsfiskeklubb

Vardestien 22, 2817 Gjøvik
Web:www.gtsfk.no/index.html
Kontakt: Håvard Lervold
Telefon: 61 17 69 93

Gjøvik og Toten Tempoklubb

2848 Skreia
Web:www.tempoklubben.com/Klubbinfo/Lokalavdelinger/Gjoevik%20og%20Toten/Gjoevik_og_Totenl_index.htm
Kontakt: Tor Inge Sørlie
Telefon: 900 63 209

Gjøvik- og Toten-gruppen av NRRL

Dystlinna 249, 2847 Kolbu
Web:www.nrrl.no/la5g
Kontakt: Tor Gaute Lien

Telefon: 959 60 212

Gjøvik-totengruppen av Antroposofisk Selskap

Kontakt: Aina Nagell Sværk

Telefon: 93885337

Godshuset

Kommunal ungdomsklubb for ungdom fra 13-18 år.

Åpningstiden på Godshuset følger skoleåret.

I tillegg har klubben egne arrangementer og ulike turer i høst- og vinterferier.

Åpningstid
Mandager kl. 17.00 – 21.00 og torsdager kl. 15.30- 22.00


Kontakt: Hans Olav Moen

Telefon: 40097701

Håjendammen fotballklubb

Kontakt: Guttorm Nerås

Telefon: 97114157

Helgestadfeltet foreldregruppe

2848 Skreia
Kontakt: Tom Svellet
Telefon: 61 16 42 63

Helgestadfeltet Vel

Lia 2, 2848 Skreia
Kontakt: Trond Fjell

Telefon: 472 92 214

Hoff jente- og guttekorps

Kontakt: Aslak Stensrud

Telefon: 41045957

Hoff Kirkekor

Nygårdstunet 5, 2850 Lena
Kontakt: Kari Prestesæter
Telefon: 61 16 35 62 / 92 09 23 98

Hoff korforening

Web:kor.no
Kontakt: Erik Lillejordet

Telefon: 41206463

Hoff Menighets hyggetreff

Lensbygda, 2850 Lena
Kontakt: Gerd Bjørseth
Telefon: 61 16 63 48

Hoff vatningsanlegg

Rustadgutua 62, 2850 Lena
Kontakt: Tor Rustad
Telefon: 915 16 506 / 61 16 03 81

Hoff Vel

v/ Hanne Gihleengen Rossvangvegen 13
2850 Lena
Kontakt: Hanne Gihleengen
Telefon: 911 45 429

Hoff  barne og ungdomskantori

Kontakt: Kapp menighet, Hilde Engevold

Telefon: 415 71 492

Holtenga Velforening

Holtenga, 2847 Kolbu
Kontakt: Helge Olsen
Telefon: 61 16 76 68

Hytteforeningen i 2ern

Vallevn. 2850 Lena
Kontakt: Arvid Ødegaard
Telefon: 61 16 19 71

Hytteforeningen i Alm.lodd nr. 5

2848 Skreia
Kontakt: Jan Skjølås

Telefon: 61 16 39 72 / 951 53 019

IL Kolbukameratene

Web:www.kolbukameratene.no
Kontakt: Kai Henning Stensrud

Telefon: 90772619

Initiativ Skreia

Postboks 24, 2851 Lena
Kontakt: Østre Toten kommune
Telefon: 61 14 15 00

Islandshestklubbben Leiknir

Web:klubbinfo.no/leiknir/index.html
Kontakt: Eini Beate Wahl

Telefon: 414 11 712

Islandshestklubben Leiknir

Vestre Gaarder
2850 Lena
Kontakt: Nina B. Østbye

Telefon: 91 34 58 56

Kapp båtforening

2849 Kapp
Web:www.havna.org
Kontakt: Normann Nyhus
Telefon: 61 16 94 98 / 950 68 360

Kapp Blandede kor

Kontakt: Anders Fauchald

Telefon: 90854694

Kapp Vel

2849 Kapp
Kontakt: Trond Vingebakken

Telefon: 906 52 135

Kapp IF

Kontakt: Rune Østhus

Telefon: 91395931

KBN Skolekorps

Kontakt: Silje Aschehoug

Telefon: 40616264

Kolbu /KK Fotball

Web:kolbukk.tk
Kontakt: Frank Nyhuus

Telefon: 918 33 448

Kolbu Barnegospel

Kontakt: Jan Dagfinn Hovde  

Telefon: 93 83 80 71

Kolbu bondelag

Holtegutua 47, 2847 Kolbu
Kontakt: Erland Holte
Telefon: 995 30 859 / 61 16 74 92

Kolbu BU

2847 Kolbu
Kontakt: Tore Røisehagen
Telefon: 61 16 71 08

Kolbu bygdekvinnelag

Kontakt: Hilda Ulsrud

Telefon: 98244002

Kolbu elvegrunneierlag

Dystelinna 54, 2847 Kolbu
Kontakt: Johannes Dyste
Telefon: 917 78 995

Kolbu grunneierlag

Sætergutua 52, 2847 Kolbu
Kontakt: Per Holthe Thorstad
Telefon: 958 24 654 / 61 16 72 27

Kolbu IL

Kontakt: Håvard Kvamme

Telefon: 90724675

Kolbu IL, Helsesportsgruppa

2847 Kolbu
Kontakt: Jorun Kjellbakken
Telefon: 61 19 20 83

Kolbu Janitsjarkorps

Web:www.janitsjarn.no
Kontakt: Heidi Mossevik

Kolbu og Eina blanda kor

Kontakt: Liv Berit Kløvrud

Telefon: 97124079

Kolbu Pensjonistforening

2847 Kolbu

Kolbu Sanitetsforening

Narumsgutua 39 2847 Kolbu
Kontakt: Karin Østby
Telefon: 97 18 33 15

Kolbu sausankelag

Møllerhagenvegen 106, 2847 Kolbu
Kontakt: Helge Bjerkehagen
Telefon: 911 84 713 / 61 16 74 21

Kolbu Speidergruppe

2850 Lena
Kontakt: Trine Ninive Solli

Kolbu Vel

2847 Kolbu
Kontakt: Aage Gulbrandsen
Telefon: 61 16 78 22

Kolbu- jente og guttemusikkorps

Kontakt: Morten Grønlien

Telefon: 90600734

Kor 90

Hommelstadvn. 41A, 2822 Bybrua
Kontakt: Ola Narten Svendsen

Telefon: 61 17 60 01 / 90 94 06 44

Krabyskogen Motorsport

Kontakt: Morten Thomte

Telefon: 91708018

Lena Handelsstand Forening

2850 Lena
Web:lenasentrum.no
Kontakt: Hans Olav Overn (Byggsenteret Toten AS)
Telefon: 61 14 38 50

Lena IF

Web:www.lenaif.no
Kontakt: Erland Aamodt

Telefon: 95977419

Lena Maleklubb

Kontakt: Trond Sundhaugen

Telefon: 90692143

Lena Sportsskyttere

Web:www.lenass.org
Kontakt: Jan A. Fredrikstad

Telefon: 901 52 896

Lena Vel

Meierigata 13
2850 Lena
Kontakt: Asbjørn Overn

Telefon: 911 83 018

Lenaelvens Fiskerforening

Web:www.lenaelva.no
Kontakt: Per Erik Halvorsrud
Telefon: 907 25 805

Lensbygda søndagsskole

Risdalen 11
2848 Skreia
Web:sondagsskolen.no
Kontakt: Tone Opsahl

Telefon: 99028045

Lensbygda Sportsklubb

Web:www.lensbygda.com
Kontakt: Knut Olsby

Telefon: 95185740

Lensbygda Trekkspillklubb

Kontakt: Jøran Kjeldsberg

Telefon: 97012469

Lensbygda Vel

Lensbygda, 2850 Lena
Kontakt: Hallvard Karlsen
Telefon: 61 16 64 27

Lensbygda/Skreien grunneierlag

Åmodtvegen 43, 2848 Skreia
Kontakt: Per Arne Aamodt
Telefon: 948 86 604

LHL Østre Toten

Bekkelundveien 13B
2848 Skreia
Kontakt:

Lions Club Østre Toten

Kontakt: Ole Kristian Lundby

Telefon: 913 61 645

Liv og Fred

Lensbygdaveien 261
2850 Lena
Kontakt: Marit Opsahl

Telefon: 94887240

MA Oppland Rusfri trafikk og livsstil

Postboks 75, 2857 Skreia
Web:www.ma-norge.no
Kontakt: Ivar Lad
Telefon: 61 16 31 60 / 61 16 91 86

Marmor gospelensemble

Brulyvegen 12
2849 Kapp
Kontakt: Kjersti Vildåsen

Telefon: 41231717

Mental Helse Toten

Granlia 22, 2843 Eina
Kontakt: Gerd Guthu
Telefon: 61 19 51 08

Middag på tvers

Hoff menighet
Kontakt: Anne Hilde Kristiansen

Telefon: 90792331

Miljøpartiet De Grønne i Østre Toten

Rekstadgutua 68
2850 Lena
Kontakt: Grete Antona Nilsen

Mjøsa Fiskeforvaltning

Kontakt: v/Mjøsen Skogeierforening, Harald Jøranli
Telefon: 61 26 30 00 

Mjøsen skogeierforening

Kontakt: Bård Bjørgo
Telefon: 977 36 285

Mjøsen strandeierforening

Turistvegen 895, 2372 Brøttum
Kontakt: Reidar A. Løvstuen Løvstad
Telefon:  

Mjøsregn S/L vatningsanlegg

2848 Skreia
Kontakt: Olav Slåtsveen
Telefon: 950 38 859

Narumsfeltet Vel 

2847 Kolbu
Kontakt: Anny E. Gulberg
Telefon: 61 16 75 30

Nasjonalforeningen Østre Toten demensforening

Skulerudvegen 65
2848 Skreia
Web:www.nasjonalforeningen.no/ostretotendemensforening
Kontakt: Beate Solli

Telefon: 61 16 61 49 / 411 06 041

Næringsrådet i Gjøvikregionen

Jernbanegt. 2, 2821 Gjøvik
Kontakt: Daglig led. Tore Sagstuen
Telefon: 61 14 67 00

NMK Gjøvik avd. MC

Parkv. 8, 2848 Skreia
Kontakt: Erik Fagerholm
Telefon: 61 16 30 32 / 905 54 881

Nordlia Barnelag

Ole O. Liansv.11, 2816 Gjøvik
Kontakt: Tom Ryen
Telefon: 61 17 80 42

Nordlia Grendelag

Frydenlundstoppen 2
2820 Nordre Toten
Web:www.nordlia.no
Kontakt: Solfrid Sivertsen

Telefon: 91820644

Nordlia vatningsanlegg

Nordlivegen 536, 2850 Lena
Kontakt: Einar Lehne Haug
Telefon: 481 23 100

Nordlien hyggetreff

Kvennhusvn.10, 2820 Nordre Toten
Kontakt: Olaug Afseth Enger
Telefon: 61 16 81 62

Norges Diabetesforbund GjøvikToten

Elvsvev.6, 2822 Bybrua
Web:dia.diabetes.no/derdubor/lokallag/12307/1501
Kontakt: Heidi Andreassen
Telefon: 61 17 98 61 / 971 28 674

Norges Handikapforbund Innlandet (NHF Innlandet)

Ringveien 26, 2815 Gjøvik
Web:www.nhf.no/index.asp?id=32735
Kontakt:
Telefon: 61 10 83 10

Norsk Cøliakiforening Oppland

Øvervegen 9, 2848 Skreia
Kontakt: Anne Holmen
Telefon: 61 16 43 88 / 995 23 023

Norsk Folkehjelp Østre Toten

Mamelundsvn.96
2848 Skreia
Web:www.folkehjelp.no
Kontakt: Øyvind iversen

Telefon: 90 54 78 35

Norsk Forbund for Utviklingshemmede Toten lokallag

Blåvarpgutua 16, 2843 Eina
Web:www.nfunorge.org/view.cgi?&link_id=0.1044.1027&session_id=0
Kontakt: Inger Årstad

Telefon: 61 19 22 50 / 922 56 277

Norsk Schäferhund Klubb, avdeling Oppland

Web:www.nschk-oppland.com
Kontakt: Kjell Rundtom
Telefon: 909 92 695

Norske redningshunder - Gjøvik og Toten lag

Bjørkebakken 1, 2818 Gjøvik
Kontakt: Jo Are Eldvik
Telefon: 61 18 12 29

Ny Start i Øst

Roald Amundsens gt., 2816 Gjøvik

OL Toten-Troll

Web:www.toten-troll.no
Kontakt: Trond Flaskerud

Telefon: 99621381

Olavskilden arbeidslag

Fårlundsgutua 109
2848 Skreia
Web:www.olavskilden.no
Kontakt: Eivind Peder Hveem

Telefon: 901 22 308

Oppland bondelag

Kirkegata 70, 2609 Lillehammer

Riselva vanningsanlegg

2850 Lena
Kontakt: Anders Gaarder
Telefon: 958 56 855 / 61 16 15 76

Sangkoret Balladen

Kontakt: Britt E.Bøe

Telefon: 98 69 45 84

Sølvpilen 4H

Krabyskogveien 232
2850 Lena
Web:www.n4h.no
Kontakt: Mette Gunnerød

Telefon: 917 23 684

Seniorsaken

Bakkevn. 6, 2827 Hunndalen
Kontakt: Arne J. Grindal

Telefon: 61 17 60 55

Skreia handelstandsforening

2848 Skreia
Kontakt: Hege Valler Alfstad
Telefon: 91745995

Skreia IL

Web:www.skreiail.no
Kontakt: Vidar Buflaten

Telefon: 95048620

Skreia Skøyteklubb Toten

Kontakt: Kai Stensli

Telefon: 90144302

Skreia Vel

2848 Skreia  
Kontakt: Olaf Dahl
Telefon:  

Skreia Viseklubb

Kontakt: May Fosnes

Telefon: 91 60 95 85

Skreiahallen

Web:www.skreiail.no/Skreia-IL/Sidemeny-anlegg/Skreiahallen.html

Skreien Linedanceclub

Bilitt, 2848 Skreia
Web:www.skreienlinedanceclub.com
Kontakt: Sonja tråholt

Telefon: 979 51 462

Skreien Linedanceclub

Bilitt, 2848 Skreia
Web:www.skreienlinedanceclub.com
Kontakt: Vegar Nohr

Telefon: 97595124

Skreiens Juniorkorps

Kontakt: John Hatlehol

Skreiens musikkforening

Web:www.skreiensmusikkforening.no
Kontakt: John Hatlehol

Telefon: 91369215

Skreiens ungdomsklubb

Skreiens ungdomsklubb har diskotekkvelder for barn og ungdom på Solgløtt siste fredag i hver måned i skoleåret.

Øverskreien 34
2848 Skreia
Kontakt: Bjarte Holen

Telefon: 958 63 100

Sletta Vel

Web:www.slettavel.com
Kontakt: Aina Nagell-Sværk

Telefon: 971 11 789

Sletta Vel

Web:www.slettavel.com
Kontakt: Aina Nagell-Sværk

Telefon:  971 11 789

Småspurven

Kontakt: Gry Vardenær Lajord

Telefon: 97689288

Smitborg grannelag

2848 Skreia
Kontakt: Roar Ulsrud
Telefon: 482 67 798

Solgløtt

2848 Skreia
Web:www.skreiensmusikkforening.no
Kontakt: Tove Rødningsby

Telefon: 906 37 339

Spurven Tensing

Kontakt: Jan Arman Hagelund

Telefon: 40472151

Starum Hestesportsklubb

Tomtsveen
2849 Kapp
Kontakt: Elisabeth Røhne

Telefon: 917 39 814

Starum Hestesportsklubb

Web:www.starumhestesportsklubb.com
Kontakt: Hanne Engebretsen

Steinsjå Eldre

Svingen, 2816 Gjøvik
Kontakt: Hans Lehre

Stiftelsen Toten økomuseum og historielag

Sillongveien 230
2846 Bøverbru
Kontakt: Ingeborg Granlund, Kristin Ringerud, Rita Wentzel Larsen, Tor Baastad, Guri Westby Haugen, Ann Karoline Dalheim Rye

Storfesankelaget lodd nr 2

Kolbulinna 1128, 2847 Kolbu
Kontakt: Johannes Leirdal
Telefon: 917 27 228

Storfesankelaget lodd nr 3

Haugstadgutua 12, 2848 Skreia
Kontakt: Terje Snoen
Telefon: 988 21 096

Sullestadfeltet vel

Sullestadfeltet, 2848 Skreia
Kontakt: Hege V. Alfstad
Telefon:  

Toppen Idrettslag

Web:www.toppingen.no
Kontakt: Dag Solhaug

Telefon: 90101344

Toten allmenning lodd 2

Dystelinna 182, Homla sag, 2847 Kolbu
Kontakt: Espen Hauan
Telefon: 976 23 444 / 61 16 73 33

Toten allmenning lodd 3

Fredrikstad sag, 2850 Lena
Kontakt: Terje Enger
Telefon: 61 16 55 80

Toten allmenning lodd 4

Postboks 114, 2857 Skreia
Kontakt: Knut Johan Hoel
Telefon: 61 16 14 88 / 941 45 453

Toten allmenning lodd 5

Postboks 114, 2857 Skreia
Kontakt: Knut Johan Hoel
Telefon: 61 16 14 88 / 941 45 453

Toten barnefilmklubb

2843 Eina
Kontakt: Inger C. Årstad
Telefon: 61 19 22 50

Toten Bælj og Streng

2850 Lena
Kontakt: Terje Evenrud

Telefon: 61 16 62 61 / 41 65 43 70

Toten birøkterlag

Hjellsvegen 18, 2848 Skreia
Kontakt: Mads Ivar Aarsby
Telefon: 415 26 235

Toten Brass Quintet

2843 Eina
Kontakt: Alf Kjetil Thorsbakken

Telefon: 90 56 14 87

Toten dialekt- og mållag

Kontakt: Jorunn Aarsby

Telefon: 908 79 389

Toten Drill

Kontakt: Anita Fristad Linnerud

Telefon: 47813668

Toten filmklubb

2843 Eina
Kontakt: Inger C. Årstad
Telefon: 61 19 22 50

Toten Fotoklubb

Narumsveien 345
2847 Kolbu
Web:www.totenfotoklubb.no
Kontakt: Per Ståle Syversen

Telefon: 95 23 38 68

Toten Gammelbilklubb

Pb. 109, 2851 Lena
Web:www.toten-gammelbilklubb.com

Toten Gospel

Kontakt: Terje Hensvold

Telefon: 404 08 815

Toten Håndballklubb

Web:www.totenhk.no
Kontakt: Steinar Langedal

Telefon: 482 03 585

Toten III sankelag

Kolbulinna 195, 2850 Lena
Kontakt: Siw Nøkleby

Toten jakt- og fiskeforening lodd 2

Brustadvegen 1
2847 Kolbu
Kontakt: Erik Olstad 

Telefon: 954 94 251

Toten Janitsjar

Kontakt: Ottar Fjøsne

Telefon: 90968503

Toten JFF lodd 4

2848 Skreia
Web:www.totenjff4.com
Kontakt: Ingar Nettum
Telefon: 995 84 059

Toten kirkeakademi

Rud klokkergård, 2846 Bøverbru
Kontakt: Eskild Narum Bakken
Telefon: 959 48 322

Toten Kunstforening

Kontakt: Beate Juell

Telefon: 97013273

Toten Mandolinorkester

Skolegt 3B, 2821 Gjøvik
Kontakt: Tore Hansen
Telefon: 61 17 86 87

Toten og Land swingklubb

Sagvoll, 2830 Raufoss
Web:www.totenswing.org
Kontakt: Terje Bradal
Telefon: 90 87 11 67

Toten og omegn hundeklubb

Bratli, 2847 Kolbu
Web:totenhund.com
Kontakt: Per Ståle Syversen
Telefon: 61 16 16 20

Toten R/C Helikopterklubb

Kontakt: Terje Gjestvang

Toten svømmeklubb

Kontakt: Vidar Kjelsrud

Telefon: 90879410

Toten Toner

Web:www.totentoner.no
Kontakt: Elin Hansen

Telefon: 95062903

Toten Unge Høyre

2840 Reinsvoll  
Kontakt: Kim Jøranli 

Totenvika Tae Kwon Do

Web:https://www.facebook.com/illyoacademy
Kontakt: Hamid Reza Zarei

Telefon: 93656289

Totenviken grunneierlag

Viksborgvegen 10, 2848 Skreia
Kontakt: Haakon Bjertnæs
Telefon: 907 95 165 / 61 16 32 40

Totenviken jeger og fiskerforening

Web:www.njff.no/oppland/totenviken
Kontakt: Peter Lunden

Telefon: 94158028

Totenviken JFF, lodd 5

Holstadgutua 93
2848 Skreia
Web:www.njfflodd5.net
Kontakt: Ole Andre` Bjerke

Telefon: 971 27 273

Totenviken skolekorps

Kontakt: Sigrun Aaserud

Telefon: 90772850

Ungdomsgruppen i Kreftforeningen

Snertingdalsvegen 47, 2836 Biri
Web:www.ug.no/fylkesgruppene/ug_oppland/index.html
Kontakt: Britt Bakke
Telefon: 61 18 14 94 / 909 70 705

Unge Røster

Kløvstadveien 18
2848 Skreia
Kontakt: Lisbeth N. Beritsveen

Telefon: 99264711

Uroa Foreldreforening

2849 Kapp

Utleie av torgplass på Lena

2850 Lena
Kontakt: Vidar Hovelsrud, Sport 1
Telefon: 61 16 06 65

Vestbygda Vel

2850 Lena 
Kontakt: Torhild Kronberget
Telefon: 61 16 12 26 / 918 45 283

Vestbygda/Nordlia grunneierlag

Nordlivegen 58, 2850 Lena
Kontakt: Hans Rognerud
Telefon: 958 19 352

Viken Mannskor

Kontakt: Pål Blekastad

Telefon: 41243044

Viken Musikkforening

Kontakt: Anne Fredheim

Telefon: 41903787

Viken Skiklubb

Web:www.totenvika.com
Kontakt: Terje Bollum

Telefon: 91528724

Viken Skytterlag

Kontakt: Dag Harlad Vasveen

Telefon: 971 24 087

Yttervika Rock & Amcar Club

2848 Skreia
Web:www.yttervika.com
Kontakt: Erlend Fredholm
Telefon: 918 80 143