Aktiviteter for eldre
Allment
Barne- og ungdomsorganisasjoner
Bil og motor
Forsamlingslokaler
Fritid og Hobby
Handel og næringsliv
Humanitære og ideelle foreninger
Idrett og friluftsliv
Jeger- og fiskerforeninger
Landbruk
Livssynsforeninger
Livsynsforeninger
Musikk
Politiske partier
Ungdomsklubber
Velforeninger
List alle


Viser oppføringer i kategorien

Askegård Vel

Meierivegen 22, 2820 Nordre Toten
Kontakt: Are Sundhaugen

Bilitt Vel

Rute 513, 2848 Skreia
Kontakt: Per Anton Aaseth
Telefon: 61 16 33 33 / 970 45 169

Borglund Vel

2847 Kolbu
Kontakt: Anne Sagstuen Fagervoll
Telefon: 61 16 14 46 / 905 79578

Helgestadfeltet Vel

Lia 2, 2848 Skreia
Kontakt: Trond Fjell

Telefon: 472 92 214

Hoff Vel

v/ Hanne Gihleengen Rossvangvegen 13
2850 Lena
Kontakt: Hanne Gihleengen
Telefon: 911 45 429

Holtenga Velforening

Holtenga, 2847 Kolbu
Kontakt: Helge Olsen
Telefon: 61 16 76 68

Kapp Vel

2849 Kapp
Kontakt: Trond Vingebakken

Telefon: 906 52 135

Kolbu Vel

2847 Kolbu
Kontakt: Aage Gulbrandsen
Telefon: 61 16 78 22

Lena Vel

Meierigata 13
2850 Lena
Kontakt: Asbjørn Overn

Telefon: 911 83 018

Lensbygda Vel

Lensbygda, 2850 Lena
Kontakt: Hallvard Karlsen
Telefon: 61 16 64 27

Narumsfeltet Vel 

2847 Kolbu
Kontakt: Anny E. Gulberg
Telefon: 61 16 75 30

Nordlia Grendelag

Frydenlundstoppen 2
2820 Nordre Toten
Web:www.nordlia.no
Kontakt: Solfrid Sivertsen

Telefon: 91820644

Skreia Vel

2848 Skreia  
Kontakt: Olaf Dahl
Telefon:  

Sletta Vel

Web:www.slettavel.com
Kontakt: Aina Nagell-Sværk

Telefon:  971 11 789

Smitborg grannelag

2848 Skreia
Kontakt: Roar Ulsrud
Telefon: 482 67 798

Sullestadfeltet vel

Sullestadfeltet, 2848 Skreia
Kontakt: Hege V. Alfstad
Telefon:  

Vestbygda Vel

2850 Lena 
Kontakt: Torhild Kronberget
Telefon: 61 16 12 26 / 918 45 283