Aktiviteter for eldre
Allment
Barne- og ungdomsorganisasjoner
Bil og motor
Forsamlingslokaler
Fritid og Hobby
Handel og næringsliv
Humanitære og ideelle foreninger
Idrett og friluftsliv
Jeger- og fiskerforeninger
Landbruk
Livssynsforeninger
Livsynsforeninger
Musikk
Politiske partier
Ungdomsklubber
Velforeninger
List alle


Viser oppføringer i kategorien

Østre Kolbu utmarkslag

Møllerhagenvegen 28, 2847 Kolbu
Kontakt: Ole Christan Kvikstad
Telefon: 951 64 033

Østre Toten bonde- og småbrukerlag

Brenngutua 120, 2847 Kolbu
Kontakt: Jan Halvorsrud
Telefon: 988 34 645 / 61 16 75 99

Østre Toten bondelag

Laesgutua 14
2850 Lena
Kontakt: Linda Suleng

Telefon: 416 04 060

Østre Toten sauebeitelag

Helgestadlinna 57, 2848 Skreia
Kontakt: Kjetil Fangan
Telefon: 958 63 244

Østre Toten skogeierlag

2850 Lena
Kontakt: Anne Lise Aass
Telefon: 951 65 448

Østre Toten Utmarkslag

Steindalen 35
2848 Skreia
Kontakt: Anton Hveem
Telefon: 920 66 006

Balke Hveemsåsen grunneierlag

Fårlundsgutua 116, 2848 Skreia
Kontakt: Eivind Peder Hveem
Telefon: 901 22 308 / 61 16 37 14

Balke og Hveem Jordvatningsanlegg

Hågavegen 117, 2848 Skreia
Kontakt: Pål Blekastad
Telefon: 412 43 044 / 61 16 34 61

Hoff vatningsanlegg

Rustadgutua 62, 2850 Lena
Kontakt: Tor Rustad
Telefon: 915 16 506 / 61 16 03 81

Kolbu bondelag

Holtegutua 47, 2847 Kolbu
Kontakt: Erland Holte
Telefon: 995 30 859 / 61 16 74 92

Kolbu elvegrunneierlag

Dystelinna 54, 2847 Kolbu
Kontakt: Johannes Dyste
Telefon: 917 78 995

Kolbu grunneierlag

Sætergutua 52, 2847 Kolbu
Kontakt: Per Holthe Thorstad
Telefon: 958 24 654 / 61 16 72 27

Kolbu sausankelag

Møllerhagenvegen 106, 2847 Kolbu
Kontakt: Helge Bjerkehagen
Telefon: 911 84 713 / 61 16 74 21

Lensbygda/Skreien grunneierlag

Åmodtvegen 43, 2848 Skreia
Kontakt: Per Arne Aamodt
Telefon: 948 86 604

Mjøsen skogeierforening

Kontakt: Bård Bjørgo
Telefon: 977 36 285

Mjøsen strandeierforening

Turistvegen 895, 2372 Brøttum
Kontakt: Reidar A. Løvstuen Løvstad
Telefon:  

Mjøsregn S/L vatningsanlegg

2848 Skreia
Kontakt: Olav Slåtsveen
Telefon: 950 38 859

Nordlia vatningsanlegg

Nordlivegen 536, 2850 Lena
Kontakt: Einar Lehne Haug
Telefon: 481 23 100

Oppland bondelag

Kirkegata 70, 2609 Lillehammer

Riselva vanningsanlegg

2850 Lena
Kontakt: Anders Gaarder
Telefon: 958 56 855 / 61 16 15 76

Storfesankelaget lodd nr 2

Kolbulinna 1128, 2847 Kolbu
Kontakt: Johannes Leirdal
Telefon: 917 27 228

Storfesankelaget lodd nr 3

Haugstadgutua 12, 2848 Skreia
Kontakt: Terje Snoen
Telefon: 988 21 096

Toten allmenning lodd 2

Dystelinna 182, Homla sag, 2847 Kolbu
Kontakt: Espen Hauan
Telefon: 976 23 444 / 61 16 73 33

Toten allmenning lodd 3

Fredrikstad sag, 2850 Lena
Kontakt: Terje Enger
Telefon: 61 16 55 80

Toten allmenning lodd 4

Postboks 114, 2857 Skreia
Kontakt: Knut Johan Hoel
Telefon: 61 16 14 88 / 941 45 453

Toten allmenning lodd 5

Postboks 114, 2857 Skreia
Kontakt: Knut Johan Hoel
Telefon: 61 16 14 88 / 941 45 453

Toten birøkterlag

Hjellsvegen 18, 2848 Skreia
Kontakt: Mads Ivar Aarsby
Telefon: 415 26 235

Toten III sankelag

Kolbulinna 195, 2850 Lena
Kontakt: Siw Nøkleby

Totenviken grunneierlag

Viksborgvegen 10, 2848 Skreia
Kontakt: Haakon Bjertnæs
Telefon: 907 95 165 / 61 16 32 40

Vestbygda/Nordlia grunneierlag

Nordlivegen 58, 2850 Lena
Kontakt: Hans Rognerud
Telefon: 958 19 352