Aktiviteter for eldre
Allment
Barne- og ungdomsorganisasjoner
Bil og motor
Forsamlingslokaler
Fritid og Hobby
Handel og næringsliv
Humanitære og ideelle foreninger
Idrett og friluftsliv
Jeger- og fiskerforeninger
Landbruk
Livssynsforeninger
Livsynsforeninger
Musikk
Politiske partier
Ungdomsklubber
Velforeninger
List alle


Viser oppføringer i kategorien

Østre Toten Jakt- og Fiskeforening, lodd nr. 3

Postboks 90
2851 Lena
Kontakt: Per Erik Halvorsrud

Telefon: 90725805

Gjøvik og Toten sportsfiskeklubb

Vardestien 22, 2817 Gjøvik
Web:www.gtsfk.no/index.html
Kontakt: Håvard Lervold
Telefon: 61 17 69 93

Lenaelvens Fiskerforening

Web:www.lenaelva.no
Kontakt: Per Erik Halvorsrud
Telefon: 907 25 805

Mjøsa Fiskeforvaltning

Kontakt: v/Mjøsen Skogeierforening, Harald Jøranli
Telefon: 61 26 30 00 

Toten jakt- og fiskeforening lodd 2

Brustadvegen 1
2847 Kolbu
Kontakt: Erik Olstad 

Telefon: 954 94 251

Toten JFF lodd 4

2848 Skreia
Web:www.totenjff4.com
Kontakt: Ingar Nettum
Telefon: 995 84 059

Totenviken JFF, lodd 5

Holstadgutua 93
2848 Skreia
Web:www.njfflodd5.net
Kontakt: Ole Andre` Bjerke

Telefon: 971 27 273