Aktiviteter for eldre
Allment
Barne- og ungdomsorganisasjoner
Bil og motor
Forsamlingslokaler
Fritid og Hobby
Handel og næringsliv
Humanitære og ideelle foreninger
Idrett og friluftsliv
Jeger- og fiskerforeninger
Landbruk
Livssynsforeninger
Livsynsforeninger
Musikk
Politiske partier
Ungdomsklubber
Velforeninger
List alle


Viser oppføringer i kategorien

ADHD Norge Oppland

Bakkeveien 10
2830 Raufoss
Web:www.adhdnorge.no
Kontakt: Kai H. Richardsen

Telefon: 61 19 15 82

Østre Toten Frivilligsentral

Jernbanegata 15
2851
Web:ostretoten.frivilligsentral.no/?pageslug=forside-11345
Kontakt: Anne Beate Bakken

Telefon: 61 14 17 09

Østre Toten Handicaptransport

2850 Lena
Kontakt: Klara Marie Aass
Telefon: 61 16 06 92

Østre Toten Hørselsforening

Rute 011, 2848 Skreia
Kontakt: Halldis Solerød
Telefon: 61 16 33 91

Østre Toten Røde Kors

Pb 68, 2851 Lena
Kontakt: Grethe Stabekk
Telefon: 61 16 06 07 / 959 05 240

Østre Toten Røde Kors Hjelpekorps

Kontakt: Øistein Hatterud
Telefon: 90578376

Østre Toten Revmatikerforening

Rise, 2850 Lena
Kontakt: Jorun Wills-Hammer,

Telefon: 924 42 037

Østre Toten Sanitetsforening

2850 Lena
Kontakt: Liv Aass
Telefon: 61 16 04 96

Østre Toten Sanitetsforening - Sanitetsboliger

2849 Kapp
Kontakt: Arnhild Kultom
Telefon: 61 16 93 97

Balke Sanitetsforening

Kontakt: Ellen Nina Svellet

Telefon: 971 24 095

Foreningen for funksjonshemmed i Østre Toten

2850 Lena
Kontakt: Lise Gunn H. Lystad

Telefon: 977 82 515

Foreningen Norden

2850 Lena
Web:www.norden.no
Kontakt: Arne Birger Nilsen
Telefon: 61 16 04 21

Gjøvik og omegn lokallag av Norges Blindeforbund

Kontakt: Runa K. Damgaard

Telefon: 61 17 80 65

Gjøvik og omland MS-forening

Helgerudvegen 73 A
2816 Gjøvik
Web:www.ms.no
Kontakt: Vigdis Tomtsveen

Telefon: 970 29 549

Gjøvik og Toten Selvhjelpsgruppe

lL. Lians veg 17, 2830 Raufoss
Kontakt: Bjørn Gravdah
Telefon: 61 19 35 05 / 61 15 22 31

Kolbu Sanitetsforening

Narumsgutua 39 2847 Kolbu
Kontakt: Karin Østby
Telefon: 97 18 33 15

LHL Østre Toten

Bekkelundveien 13B
2848 Skreia
Kontakt:

Lions Club Østre Toten

Kontakt: Ole Kristian Lundby

Telefon: 913 61 645

Mental Helse Toten

Granlia 22, 2843 Eina
Kontakt: Gerd Guthu
Telefon: 61 19 51 08

Nasjonalforeningen Østre Toten demensforening

Skulerudvegen 65
2848 Skreia
Web:www.nasjonalforeningen.no/ostretotendemensforening
Kontakt: Beate Solli

Telefon: 61 16 61 49 / 411 06 041

Norges Diabetesforbund GjøvikToten

Elvsvev.6, 2822 Bybrua
Web:dia.diabetes.no/derdubor/lokallag/12307/1501
Kontakt: Heidi Andreassen
Telefon: 61 17 98 61 / 971 28 674

Norges Handikapforbund Innlandet (NHF Innlandet)

Ringveien 26, 2815 Gjøvik
Web:www.nhf.no/index.asp?id=32735
Kontakt:
Telefon: 61 10 83 10

Norsk Cøliakiforening Oppland

Øvervegen 9, 2848 Skreia
Kontakt: Anne Holmen
Telefon: 61 16 43 88 / 995 23 023

Norsk Folkehjelp Østre Toten

Mamelundsvn.96
2848 Skreia
Web:www.folkehjelp.no
Kontakt: Øyvind iversen

Telefon: 90 54 78 35

Norsk Forbund for Utviklingshemmede Toten lokallag

Blåvarpgutua 16, 2843 Eina
Web:www.nfunorge.org/view.cgi?&link_id=0.1044.1027&session_id=0
Kontakt: Inger Årstad

Telefon: 61 19 22 50 / 922 56 277

Norske redningshunder - Gjøvik og Toten lag

Bjørkebakken 1, 2818 Gjøvik
Kontakt: Jo Are Eldvik
Telefon: 61 18 12 29

Toten kirkeakademi

Rud klokkergård, 2846 Bøverbru
Kontakt: Eskild Narum Bakken
Telefon: 959 48 322

Ungdomsgruppen i Kreftforeningen

Snertingdalsvegen 47, 2836 Biri
Web:www.ug.no/fylkesgruppene/ug_oppland/index.html
Kontakt: Britt Bakke
Telefon: 61 18 14 94 / 909 70 705