Aktiviteter for eldre
Allment
Barne- og ungdomsorganisasjoner
Bil og motor
Forsamlingslokaler
Fritid og Hobby
Handel og næringsliv
Humanitære og ideelle foreninger
Idrett og friluftsliv
Jeger- og fiskerforeninger
Landbruk
Livssynsforeninger
Livsynsforeninger
Musikk
Politiske partier
Ungdomsklubber
Velforeninger
List alle


Viser oppføringer i kategorien

Initiativ Skreia

Postboks 24, 2851 Lena
Kontakt: Østre Toten kommune
Telefon: 61 14 15 00

Lena Handelsstand Forening

2850 Lena
Web:lenasentrum.no
Kontakt: Hans Olav Overn (Byggsenteret Toten AS)
Telefon: 61 14 38 50

Næringsrådet i Gjøvikregionen

Jernbanegt. 2, 2821 Gjøvik
Kontakt: Daglig led. Tore Sagstuen
Telefon: 61 14 67 00

Skreia handelstandsforening

2848 Skreia
Kontakt: Hege Valler Alfstad
Telefon: 91745995

Utleie av torgplass på Lena

2850 Lena
Kontakt: Vidar Hovelsrud, Sport 1
Telefon: 61 16 06 65