Aktiviteter for eldre
Allment
Barne- og ungdomsorganisasjoner
Bil og motor
Forsamlingslokaler
Fritid og Hobby
Handel og næringsliv
Humanitære og ideelle foreninger
Idrett og friluftsliv
Jeger- og fiskerforeninger
Landbruk
Livssynsforeninger
Livsynsforeninger
Musikk
Politiske partier
Ungdomsklubber
Velforeninger
List alle


Viser oppføringer i kategorien

Østre Toten hagelag

2849 Kapp
Web:www.ostretotenhagelag.blogspot.com
Kontakt: Janne Bang Ner-Kihle

Telefon: 41 30 79 91

Østre Toten Husflidslag

Kontakt: Kari Sand Kjølseth

Telefon: 905 05 344

Brukshundklubben Snuta

Vardalsveien 1080, 2822 Bybrua
Kontakt: Wenche Stenvold
Telefon: 61 18 66 18

Gjøvik Folkedanslag

Svarthaugen 39, 2817 Gjøvik
Kontakt: Kari Amundsen

Kapp båtforening

2849 Kapp
Web:www.havna.org
Kontakt: Normann Nyhus
Telefon: 61 16 94 98 / 950 68 360

Toten filmklubb

2843 Eina
Kontakt: Inger C. Årstad
Telefon: 61 19 22 50

Toten og Land swingklubb

Sagvoll, 2830 Raufoss
Web:www.totenswing.org
Kontakt: Terje Bradal
Telefon: 90 87 11 67

Totenviken jeger og fiskerforening

Web:www.njff.no/oppland/totenviken
Kontakt: Peter Lunden

Telefon: 94158028