Aktiviteter for eldre
Allment
Barne- og ungdomsorganisasjoner
Bil og motor
Forsamlingslokaler
Fritid og Hobby
Handel og næringsliv
Humanitære og ideelle foreninger
Idrett og friluftsliv
Jeger- og fiskerforeninger
Landbruk
Livssynsforeninger
Livsynsforeninger
Musikk
Politiske partier
Ungdomsklubber
Velforeninger
List alle


Viser oppføringer i kategorien

Østre Toten pensjonistforening

Starum, 2850 Lena

Østre Toten Rotaryklubb

2850 Lena
Kontakt: Kai Billy Aasen
Telefon: 901 50 231

Østre Toten Seniordans

Kontakt: Gunvor Kaastad

Telefon: 93836210

Badets Venner - Torsdagsdansen

Lena Bad, 2850 Lena
Kontakt: Torill Rimstad
Telefon: 61 16 10 58

Balke menighets eldretreff

2848 Skreia
Kontakt: Marit Lundborg Jacobsen

Balke Pensjonistlag

Veverivegen 15, 2848 Skreia
Kontakt: Aase Hoel
Telefon: 61 16 35 34

Besøkstjenesten v/Fjellvoll aldershjem

2847 Kolbu
Kontakt: Magnhild Bakke
Telefon: 61 16 76 22

Bjørnsgård hyggetreff

2849 Kapp
Kontakt: Randi Lise Hammersbøen
Telefon: 61 15 92 08

Dagsenteret for eldre

Lena Bad, 2850 Lena

Formiddagstreff Tabor

2847 Kolbu
Kontakt: Aslaug Buflaten
Telefon: 61167737

Hoff Menighets hyggetreff

Lensbygda, 2850 Lena
Kontakt: Gerd Bjørseth
Telefon: 61 16 63 48

Kolbu Pensjonistforening

2847 Kolbu

Nordlien hyggetreff

Kvennhusvn.10, 2820 Nordre Toten
Kontakt: Olaug Afseth Enger
Telefon: 61 16 81 62

Seniorsaken

Bakkevn. 6, 2827 Hunndalen
Kontakt: Arne J. Grindal

Telefon: 61 17 60 55

Steinsjå Eldre

Svingen, 2816 Gjøvik
Kontakt: Hans Lehre