Du er her: Forsiden / Aktuelt
Terje Bråthen

Åpne møter

I kontrollutvalget.

Oversikt over driftsinntekter

Årsrapport 2013

I Østre Toten kommune har vi visjonen ”Livskvalitet ved Mjøsa”.

Skjermdump fra forsiden av den elektroniske årsrapporten

Årsrapport 2014

Nytt i år: En elektronisk versjon.

Tekstillustrasjon: årsrapport

Årsrapport 2015

Vi kan se tilbake på 2015 som et positivt år på mange områder.

Illustrasjonsbilde - mann og kvinne snakker sammen

Ønsker du å videreutvikle din bedrift?

Gjøvikregionen Utvikling har etablert et næringsutviklingsprogram for å bidra til vekst og utvikling i bedrifter i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten og Søndre Land. 

Kartutsnitt over Labo-området

Østre Toten helse- og omsorgssenter

Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram.

Et barn hopper på trampoline

Barn med overvekt

Ta sats! er et gruppetilbud for barn med overvekt og deres foreldre. Vi er klare for å rekruttere nye deltagere for skoleåret 2014/2015!

Malin Iversen (t.v.) og Ane-Kristin Nærbøe (t.h.)

Barnekonvensjonen 25 år

Torsdag 20. november fylte FNs barnekonvensjon 25 år.

Illustrasjonsfoto - søk BKA innen 11. november

Basiskompetanse

Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) er en tilskuddsordning, som finaniserer opplæring for ansatte med lite formell utdanning.

Barnevern

Besøkshjem

Barnevernstjenesten i Østre Toten kommune søker besøkshjem for barn med hjelpetiltak.