Du er her: Forsiden / Aktuelt
Hjemmetjenesten - ny organisering

Ambulerende hjemmetjeneste - ny organisering

​Mandag 8. januar 2018 vil ambulerende hjemmetjeneste bli organisert på en ny måte.

Fra venstre: prosjektleder Benedikte Narum Jenssen, DNBs Inge Kjetil Grini, og kultursjef Kjersti Krageberg

Julegave til «Flere farger Toten»

Sparebankstiftelsen DNB har gitt 200.000,- kroner til samarbeidsprosjektet  «Flere farger Toten». 

Østre Toten kommunes kommunevåpen med tekst offentlig ettersyn

Handlingsprogram 2018-2021

Handlingsprogram 2018-2021, økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 er lagt ut for offentlig ettersyn i perioden 29.11.17 til 13.12.17.

Illustrasjon

Ny velferd 2040 er vedtatt - hva nå?

Kommunestyret har vedtatt utviklingen av helse- og omsorgstjenestene i Østre Toten fram mot 2040.

Byggestart Labo

Gravearbeidene starter

Anleggsmaskiner begynner å innta Labo-tomta, klare til å starte arbeidet med nytt helse- og omsorgssenter.

Østre Toten kommunes kommunevåpen, kalkulator, kulepenn

Budsjett 2018

Administrasjonen har lagt fram forslag til budsjett overfor politikerme.

Skole

Skoletilhørighet - nærskoleprinsippet

De gamle skolekretsene er ikke førende for hva som er nærskolen for det enkelte barn i vår kommune. Opplæringslovens bestemmelser om nærskole gjelder.

Plansje - mennesker utenfor helse- og omsorgssenteret

Bygging av nytt helse- og omsorgssenter

Etter evaluering av fire tilbydere er Backe Oppland AS innstilt som beste tilbyder i forhold til tildelingskriteriene. Når karenstiden er ute kan det bli inngått avtale med innstilte leverandør, og oppføringen av nye Labo kan starte.